เปิดตัวแอพพลิเคชั่นป้องกันซึมเศร้าในวัยรุ่น

กรมสุขภาพจิตเดินหน้าพัฒนาแอพพลิเคชั่นเอาใจวัยรุ่น Mindfit ป้องกันซึมเศร้า ด้วยการแปลงกิจกรรมในการปรับความคิดและพฤติกรรมมาเป็นกิจกรรมเชิงบวกแบบง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมเปิดให้บริการดาวน์โหลดฟรีภายในเดือนกันยายนนี้

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเมืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคซึมเศร้าพบได้บ่อยในประชาชนทุกกลุ่มวัย ถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยดูแลกัน เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางสุขภาพในประชากรทั่วโลกและในผู้หญิงไทย จากการประมาณการขององค์การอนามัยโลก มีประชากรมากกว่า 300 ล้านคน ป่วยด้วยโรคนี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทย มีพบแล้วประมาณ 1.5 ล้านคน ที่สำคัญผู้ป่วยซึมเศร้ามีความเสี่ยงสูงที่จะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย ได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 20 เท่า โดยเฉพาะผู้ป่วยซึมเศร้ากลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยสูงอายุ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า ได้ทำวิจัยกลุ่มวัยรุ่นไทย อายุ 15-18 ปี ที่มีประสบการณ์ซึมเศร้า ทั้งชายและหญิงทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จำนวน 177 คน พบว่าลักษณะอาการเด่นที่พบมากที่สุดในวัยรุ่น คือ การแยกตัว หงุดหงิด มีอารมณ์เศร้า คิดว่าตนเองไร้ค่า เด็กผู้ชายมักทำกิจกรรมที่โลดโผน ใช้ความเร็ว ร่วมกับมีอารมณ์วู่วาม ในขณะที่ผู้หญิงจะพบการร้องไห้หรือระบายอารมณ์ความรู้สึกมากกว่า
ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้าของวัยรุ่น พบว่า เกิดจากปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านครอบครัว เช่น พ่อแม่แยกทางกันทะเลาะกันบ่อยๆ ถูดคาดหวังสูง รู้สึกน้อยใจ ไม่ได้รับความรัก ครอบครัวมีรายได้น้อยและมีหนี้สิน ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เช่น มีปัญหากับเพื่อน ไม่ได้รับการยอมรับ ด้านบุคลิกภาพ การเจ็บป่วย และการรับรู้ตนเอง เช่น เป็นคนเลือดร้อน วู่วาม หุนหันพลันแล่น เก็บกดความเครียดไว้ในใจ มีปัญหาหนี้สิน มีโรคประจำตัวเรื้อรังรักษาไม่หายขาด มีประวัติเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เหงา โดดเดี่ยว ไม่มีคนที่สามารถระบายความเครียด หรือพึ่งพาได้ ด้านการเรียน เช่น เรียนมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อน ผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ด้านความรัก เช่น ถูกแฟนที่อยู่ด้วยกันทิ้งไป ด้านประสบการณ์การสูญเสียหรือประสบกับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ เช่น เจอกับเรื่องผิดหวังมากๆ ในชีวิต พิการ เพิ่งย้ายหรือเปลี่ยนโรงเรียน พ่อหรือแม่ป่วยหนัก ท้องในวัยเรียน เคยทำแท้ง มีคนในครอบครัวเป็นโรคทางจิตหรือโรคซึมเศร้า อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและการถูกกระทำทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ถูกบังคับ ทำให้รู้สึกอาย พ่อแม่ทำร้ายร่างกาย คนรอบข้างกล่าวตำหนิบ่อยๆ ถูกโพสต์ตำหนิในโลกเซเชี่ยล ถูกรุมด่า เพื่อนล้อ เพื่อนแกล้ง รู้สึกมีปมด้อย เสียหน้า ครูเข้มงวดเกินไป ดุ และใช้คำพูดไม่เหมาะสม เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth