ปลาสลิด

ปลาสลิดเป็นปลาที่มีกำเนิดในไทย
ปลาสลิด ปลาสลิดเป็นปลาที่มีกำเนิดในไทย เวียดนามใต้ มาเลเซีย ขนาดโตที่สุดมีความยาว ๒๕ เซนติเมตร ได้มีการนำเข้าไปเลี้ยงในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า ปากีสถาน และศรีลังกา

ปลาสลิดเพศผู้ต่างกับเพศเมียที่ครีบหลัง ครีบหลัง ปลาตัวผู้จะยาวยื่นไปจรดโคนครีบหาง ปลาสลิดจะวางไข่แพร่ พันธุ์เกือบตลอดปี ปลาตัวผู้และตัวเมียจะจับคู่กัน ปลาตัวผู้จะก่อ หวอดทำรังในระหว่างต้นไม้น้ำ เมื่อตัวเมียวางไข่ ตัวผู้จะปล่อยเชื้อเข้าผสม หลังจากนั้นปลาตัวผู้ก็จะเก็บไข่ไปพ่นติดกับรัง ปลาตัวเมียขนาดน้ำหนัก ๑๐๐-๒๐๐ กรัม จะมีไข่ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ฟอง ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน ๒๔-๓๖ ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ ๒๘- ๓๐ องศาเซลเซียส

ปลาสลิดเป็นปลาที่เหมาะสำหรับเลี้ยงในนาซึ่งปล่อย ให้หญ้าขึ้นรก แปลงหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ปล่อยพ่อแม่ปลาให้วางไข่ แพร่พันธุ์เอง ประมาณ ๓๕ คู่ต่อไร่ ผู้เลี้ยงปลาจะ ทยอยตัดหญ้าในแปลงแล้วหมักทิ้งไว้เพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ ปลาจะโตได้ขนาดต้องการภายในเวลา ๘-๑๐ เดือน ผลผลิตของ ปลาสลิด ๔๐ – ๖๐ กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

Credit https://www.petcitiz.info/ปลาสวยงาม/